Biblioteka generująca siatki czasu, harmonogramy, grafiki czasu

Biblioteka opensource, przepisana na wiele języków programowania, dostępna na wiele różnych platform, pozwalająca na szerokie zastosowanie planowania czasu, dostosowanie do każdego zastosowania