Zarządzanie projektami, wykonywanie skryptów basha poprzez interface GUI w przeglądarce www

https://github.com/promagen