Stosujemy najlepsze dostępne na rynku narzędzia do tworzenia oprogramowania, używamy między innymi IDE PHP Storm firmy jetbrains.

Korzyści ze stosowania narzędzi firmy jetbrains

Debugger

narzędzie dostępne w każdym porządnym IDE, pozwalające na bezproblemowe debugowanie aplikacji

Klient bazy danych

możliwość podłączenia się do dowolnej bazy danych z poziomu IDE oraz zarządzania strukturą bazy i danymi w niej zgromadzonymi

Klient REST

możliwość wysyłania requestów do REST API z poziomu aplikacji. Klient REST daje nam możliwość ustawienia nagłówków żądania, ciasteczek, wyboru metody oraz przeglądania odpowiedzi serwera

Wsparcie DevOps

Integracja z Vagrantem

PhpStorm idealnie się integruje z tym narzędziem, dzięki czemu większość operacji wykonamy bez opuszczania aplikacji.

Docker

Wsparcie dla Dockera

Usprawnienia, które powodują, że programowanie to przyjemność