Opensource

Oferujemy bezpłatnie dostęp do otwarte oprogramowania.

Tworzymy projekty z otwartym kodem do bezpłatnego korzystania,

zapewniamy też tak długo jak to możliwe merytoryczne i techniczne wsparcie.

Stworzyliśmy już kilka narzędzi, które wykorzystujemy w codziennej pracy.

Zechęcamy do skorzystania i zgłaszania wskazówek.

Jesteśmy gotowi do przejęcia innych projektów Opensource, które moglibyśmy rozwinąć w duchu naszej filozofii działania.