Biblioteka do ładowania mediów w pliku html, napisana w języku javascript.

https://github.com/jloads/docs

https://github.com/jloads/Load